VECTURA

VECTURA

System zarządzania Vectura zapewnia szybką, dokładną i kompletną dostawę. W zależności od konkretnych potrzeb stosy mogą być posortowane według klientów, artykułów lub maszyn, transportowane do centralnego punktu, automatycznie pakowane lub wiązane. Synchronizacja przepływu towarów i informacji prowadzi do znacznego uproszczenia procesów ekspedycyjnych.

  • technika transportowa sterowana falownikiem,
  • centralny wyłącznik główny dla wszystkich elementów,
  • utrzymana pewność procesu;