Pralnicowirówki


Nowoczesny proces prania wodnego i odwadniania bielizny w pralniach realizowany jest w pralnicach i pralnico-wirówkach. Podstawowy procesem w pralnicowirówkach przemysłowych jest wykonanie całego cyklu operacji: pranie wstępne, pranie zasadnicze, płukania z podwirowaniami oraz wirowaniem końcowym, wszystko to odbywa w jednym urządzeniu.

Skraca się w ten sposób czas obróbki pranego asortymentu, eliminując uciążliwą czynność rozładowywania mokrej, ciężkiej, ociekającej wodą bielizny i przenoszenia jej do osobnej wirówki. Ponadto pralnico- wirówki przyczyniają się do zmniejszenia ilości używanej wody w procesie płukania, oszczędności energetycznych oraz zmniejszenia ilości zużywanych środków piorących.

Podstawowe elementy pralnicowirówek przemysłowych:

  • bęben zewnętrzy nieruchomy, stanowiący zewnętrzną obudowę, mieszczący w sobie bęben wewnętrzny, służy za zbiornik kąpieli
  • bęben wewnętrzny, perforowany, służy do pomieszczenia pranego załadunku materiałów, spowodowania oddziaływania mechanicznego na prany załadunek a następnie jego odwirowania
  • napęd elektryczny bębna wewnętrznego, w celu nadania obrotów podczas prania, rozrzucania, podwirowań i wirowania końcowego.
  • elementy grzejne (elektryczne bądź parowe)
  • instalacja wodno – ściekowa
  • aparatura kontrolno– pomiarowa
  • urządzenia sterujące (mikroprocesory)

Pralnicowirówki posiadają około 20 programów fabrycznych oraz możliwość zaprogramowania własnych (około 80) programów dostosowanych do pranego asortymentu.